konkursy

filmowy

muzyczny

Redakcja

wielokulturowosc.org

Wydawca: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny: Elżbieta Penderecka
Dyrektor Stowarzyszenia: Andrzej Giza

Koordynator projektu: Robert Salisz
Wizja artystyczna: Witold Siemaszkiewicz
Reklama i media społecznościowe: Tomasz Drozd
Redaktor: Marcin Wilk
Tłumaczenia: Klara Laudańska
Korekta: Katarzyna Krzyżewska
Redakcja techniczna: Bartek Gruszka
Współpraca redakcyjna: Agnieszka Cebula, Iwona Królikowska, Samantha Lisik

Dowiedz się
więcej: