konkursy

filmowy

muzyczny

Stowarzyszenie im. LvB o projekcie "mdnw"

Odbywająca się 11 X 2013 na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencja zainaugurowała międzynarodowe przedsięwzięcie „Wielokulturowość nie działa”.

Poprzez otwarcie granic, wolny handel, udostępnienie rynków pracy, niemal wszystkie kraje Europy stały się wielokulturowe. To z kolei zrodziło konflikty: sporne stają się religia, zwyczaje, zasady codziennego życia, system nauczania i w końcu kultura, przyjmująca zbyt pluralistyczny i tolerancyjny wymiar. Sytuacja ta wytwarza napięcia i nienawiść, kształtuje postawy radykalne i ksenofobiczne. Wszystko to skutkuje aktami przemocy, stosowanej często wobec zwykłego obywatela. Zagrożony zostaje dialog międzykulturowy, zwiększa się nietolerancja i dyskryminacja.

Dlatego realizując nasz projekt chcemy odwołać się do kultury, która zawsze łączyła. To właśnie artyści, pisarze, muzycy byli bardziej otwarci i tolerancyjni niż inne grupy zawodowe. To w kulturze już od antyku granice były płynne; następowało wzajemne przenikanie się inspiracji i wpływów. Sztuka i nauka pozostawały poza podziałami. Inicjatywy naukowo­kulturalne – uniwersytety, szkoły, muzea – raczej łączyły, niż dzieliły. Na idei solidarności umysłowej zbudowaliśmy europejską cywilizację.

Powrotu do tych wzorców będziemy szukać realizując nasz projekt. Chcemy, aby zrealizowane w jego ramach wydarzenia zahamowały eskalację niechęci i przemocy.  Pragniemy pokazać, że możliwe jest współdziałanie różnych kultur, a tym samym przeciwdziałać nastrojom pesymizmu i zniechęcenia. Jednocześnie zależy nam na tym, aby unaocznić wartość każdej z kultur.

Projekt z założenia ma być otwarty dla wszystkich – tak jak otwarta pozostaje cyberprzestrzeń. Ale w odróżnieniu od Internetu, który w części stał się przystanią dla szowinistów, pokażemy, że możliwe jest stworzenie przestrzeni wolności, swobodnej wymiany poglądów i tolerancji.

Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny. Okres realizacji – niemal dwa lata, wybitni polscy i europejscy artyści, tysiące osób uczestniczących w projekcie – i mogących go kształtować – instalacje i obiekty powstałe w przestrzeni publicznej miasta, wreszcie finałowe koncerty, będące wydarzeniem multimedialnym – oto jego najkrótsza charakterystyka.

Ważnym elementem jest platforma internetowa. Strona www.mdnw.org ma być nie tylko źródłem wiedzy i inspiracji o wielokulturowości, ale również forum wymiany myśli i poglądów; po prostu miejscem tętniącym życiem.

organizator:                                                  Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

współorganizator:                                     Trondheim Symfoniorkester

czas trwania:                                                VI 2013-III 2015

miejsce realizacji:                                      Kraków, Trondheim

Dowiedz się
więcej: