konkursy

filmowy

muzyczny

Program

Wielokulturowość – kryzys ponowoczesnego społeczeństwa?
(Multiculturalism – twilight of post-modern society?)

Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Kraków
Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński
Miejsce konferencji: Kraków,  Sala Wystawowa A (Auditorium Maximum), ul. Krupnicza 33
Termin: 11 X 2013 roku

Międzynarodowa konferencja
Wielokulturowość – kryzys ponowoczesnego społeczeństwa?

9.00 – 9.45 Rejestracja

„Wielokulturowość nie działa”? Przyszłość pluralistycznego świata Zachodu. Dyskusja teoretyczna.

10.00 – 10.20 Powitanie:
Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Stosunków Międzynarodowych;
Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, Dyrektor Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Andrzej Giza, Dyrektor Stowarzyszenia im. L. van Beethovena;
10.20 – 10.50 Multiculturalism without ‚Culture’. Wykład. Prof. Anne Phillips, London School of Economics;
10.50 – 11.20 The Fact of Multiculturalism. Wykład. Prof. Adrian Favell, Science Po, Paryż ;
11.20 – 11.50 Multiculturalism. Rights and Wrongs. Wykład. David Goodhart, Demos;
11.50 – 12.40 Dyskusja.

Moderator: Prof. dr hab. Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński).

12.40 – 13.00 – przerwa

Sztuka wobec misji wielokulturowości. Granice tolerancji w kulturze. Dyskusja.

13.00 – 13.30 Praktyki sztuki wobec wyzwań wielokulturowości. Wykład. Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ;
13.30 – 15.00 Jak idea wielokulturowości wyraża się dziś w sztuce, kulturze i aktywności społecznej? Panel z udziałem praktyków działających w obszarze wielokulturowego społeczeństwa:
Tymek Borowski (Malarz, fotografik, twórca video-art);
Witek Hebanowski (Prezes Fundacji „Inna Przestrzeń”);
Zuzia Dłużniewska (Dyrektorka Artystyczna Warszawskiego Wielokulturowego Street Party);
Redbad Klijnstra (Aktor, twórca Festiwalu „O Holender!”);
Magdalena Sroka (Wiceprezydent ds. Kultury i Promocji Miasta Krakowa, wieloletni dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego).

Moderator: Dr Bożena Gierat-Bieroń (Uniwersytet Jagielloński).

15.00-16.00 – przerwa

Media i Internet – oaza wolności czy przestrzeń dla szowinistów? Dyskusja.

16.00 – 16.30 Wielokulturowość w przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem mediów. Wykład. Prof. dr hab. Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski);
16.30 – 17.00 Czy media mogą być monokulturowe? Wykład. Prof. dr hab. Wiesław Godzic (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej);
17.00 – 18.00 Tabloidyzacja wielokulturowości? Panel z udziałem reprezentantów mediów i Internetu:
Andrzej Garapich (Prezes Zarządu “Polskie Badania Internetu”);
Cezary Gmyz („Do Rzeczy”);
Prof. dr hab. Jan Hartman (Filozof, bioetyk, publicysta);
Jarosław Makowski (Dyrektor Instytutu Obywatelskiego);
Liliana Sonik (Publicystka, TVP);
Łukasz Warzecha („Fakt”).

Moderator: Magdalena Kursa.

18.00-18.15 Słowo zamykające konferencję:
Prof. dr hab. Zdzisław Mach,
Andrzej Giza, Dyrektor Stowarzyszenia im. L. van Beethovena.

Dowiedz się
więcej: